Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf. Därför finns satsningar på inkludering som Vision 50/50, footgolf och handigolf.

Varför Vision 50/50?

Golf erbjuder ett livslångt idrottande där alla kan spela tillsammans – unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs. Ändå lyckas inte golfen attrahera kvinnor i samma utsträckning som män. Precis som många andra idrotter är golf utvecklad av män och för män, vilket har satt normer för spelet och golfens traditioner och gjort att villkoren för att känna sig självklar som golfspelare är olika för kvinnor och män. Normer vi nu måste identifiera och utmana för att bli relevanta i framtiden.

Ladda ner faktabroschyren

Män i majoritet

Idag har vi 28 procent kvinnliga golfmedlemmar, vilket är högt i en global jämförelse men långt ifrån sin potential. Likt stora delar av Idrottssverige har golfen också en ojämn könsfördelning i ledande positioner.

Filmer om Vision 50/50

Bläddra bland filmer som inspirerar, berör och ger insikter till varför golfen behöver arbeta med jämställdhet och inkludering. Du hittar fler i spellistan på YouTube

Golfens jämställdhetsutbildning

Vill din golfklubb vara med på resan? Ansök då till Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning i idrott, golf och jämställdhet. Programmet är kostnadsfritt för svenska golfklubbar och golfdistriktsförbund och har plats för cirka 28 klubbar/distrikt årligen. Ansökan för 2019–2020 är stängd!

Klicka här för att komma till utbildningen

Krönikor Vision 50/50

Tre röster om Vision 50/50

 1. Gunnar Håkansson, generalsekreterare SGF
 2. Svenska Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson är, tillsammans med Maivor Isaksson i förbundsstyrelsen, en av de starkaste drivkrafterna bakom Vision 50/50.

  – Jag ser personligen Vision 50/50 som en av de viktigaste utmaningarna för svensk golf. En del handlar om de rent idrottsliga förutsättningarna. I förhållande till slagstyrka spelar kvinnor längre banor än män, vilket både är orättvist och mindre roligt. Dessutom är stora delar av verksamheten utvecklad utifrån vad männen vill med sin golf. För att få fler kvinnor att börja spela och sedan stanna i golfen måste det erbjudas koncept och aktiviteter som passar den kvinnliga målgruppen.

  – En annan del handlar om ett större samhällsperspektiv, där golfen kan bli mer legitim i en tid när jämställdhet blir allt viktigare. Vi får ökad acceptans som en idrott i tiden, en samhällsnyttig sport som vill och kan utvecklas.

  – Fler kvinnor i golfen leder också till fler juniorer och hela familjer och ett trevligare klimat på och runt golfbanan. Det finns ingenting som motsäger att golfen kan nå 50/50 om vi vill, vilket vore en fantastisk bedrift för svensk golf och svensk idrott.

  – Jag är övertygad om att de golfklubbar som aktivt börjar arbeta med de här frågorna kommer att stå som vinnare i morgon, genom fler och nöjdare medlemmar och en idrottsverksamhet som är attraktiv för nästa generation.

 3. Annica Lundström, förändringsledare Vision 50/50
 4. Annica Lundström är breddidrottschef och sedan 2014 nationell förändringsledare för Vision 50/50. Hon kommer dessförinnan från en tjänst som klubbchef på Örebro City Golf & Country Club. 

  – Världen utanför golfen förändras snabbare än någonsin och konsumenter ställer allt högre krav på sin fritidssysselsättning. För att fler, särskilt kvinnor, ska välja just golf i den ökande konkurrensen om vår tid behöver vi syna vår verksamhet och se till att den är relevant även för framtida generationer. Vi måste se över de traditioner, strukturer och normer som råder inom golfen idag, som i många fall är helt främmande för kommande generationer.

  – Det är framtidsfrågorna vi tar fasta på i Vision 50/50. Att som golfklubb stå rustad och möta de krav och förväntningar som morgondagens golfare ställer på oss och att fortsätta utveckla sporten efter de förutsättningar som råder i vår omvärld.

  – Jag pratar mycket om attraktivitet, och med det menar jag att vi måste vara lyhörda och lyssna in vad människor söker och vill ha. Kvinnliga golfare är inte en homogen grupp som kan behandlas lika utifrån sitt kön, utan individer med olika intressen, färdigheter och målsättningar med sin golf. Trots det ser mycket av vår verksamhet ut som den alltid har gjort, med en manlig norm som utgångspunkt och ofta med fokus på tävling och prestation.

  – Vision 50/50 är inget projekt, det är ett långsiktigt förändringsarbete som ska resultera i nya attityder och förhållningssätt. Det är jobbigt, kan göra ont, tar tid och kräver mångas engagemang och vilja, men det är en nödvändig resa som nu börjar i klubbar, organisationer och förbund, för att nå vår vision, ”Världens bästa golf – för alla”.

  – När golfen blir mer inkluderande och välkomnande kommer den att bli roligare och attraktivare för alla. Det är ett Golfsverige jag vill vara med och skapa nu och vara en del av i framtiden.

 5. Carin Koch, Vision 50/50-ambassadör
 6. Före detta proffsgolfaren och Solheim Cupkaptenen Carin Koch är ambassadör för Vision 50/50 och brinner för att utveckla golfen ur ett jämställdhetsperspektiv.

  – Jag är stolt ambassadör för Vision 50/50, ett arbete som är unikt inom golfen. Sverige har kommit väldigt långt jämfört med många andra länder och jag har fått otroligt mycket positiva reaktioner och frågor när jag pratat om initiativet utomlands. Genom att få en bättre balans mellan män och kvinnor på klubbarna kommer de att bli ännu bättre ställen att vara på. Det kommer att leda till både ökad trivsel och en bättre ekonomi för alla golfklubbar.

  – Det vi behöver göra är att förändra golfen till kvinnornas fördel, både unga och äldre. Dels för att få fler kvinnor att upptäcka glädjen i golfen med allt vad det innebär i form av fler sociala kontakter och förbättrad folkhälsa, dels för att det är bland kvinnorna som en stor del av den ekonomiska tillväxten inom golfen finns.

  – Det handlar om att skapa en välkomnande atmosfär och kultur. Då är den fysiska utformningen av miljön jätteviktig, till exempel att korta banornas uppsättning och göra dem roligare. Vi behöver också se över de sociala formerna och exempelvis inte alltid spela tävling. Stämningen och atmosfären på klubben behöver mätas och ofta förbättras för att vi kvinnor ska känna oss inkluderade. Detta tar Vision 50/50-initiativet upp och går på djupet med.

Uppmärksammad satsning

Golfens jämställdhetsarbete är på många sätt unikt inom idrotten och har uppmärksammats externt. Den 8 mars 2017 prisades förändringsledare Annica Lundström, förändringsledare för Vision 50/50 som en av femtio kvinnliga idrottsförebilder vid en sportgala för jämställdhet. Även Annika Sörenstam utsågs till en av de femtio förebilderna av arrangören Swedish Alliance for Women in Sport.

I oktober 2016 granskade Dagens Nyheter jämställdheten inom idrotten i en artikelserie. SGF:s generalsekreterare Gunnar Håkansson intervjuades om golfens jämställdhetsarbete i artikeln Golfförbundet vill förändra jargongen. Som ytterligare inspiration har vi sammanställt relevanta länktips inom ramen för jämställdhet i idrott, näringsliv och samhälle. Läs tipsen här.

Ett forskningsprojekt

Porträttbild på Sophie Linghag, forskare i genus och organisation. Via Riksbankens Jubileumsfond anställd som resurs i golfens jämställdhetsarbete Vision 50/50.

Vision 50/50 har sin utgångspunkt i forskning inom genus och organisation genom ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond som tillsammans med SGF och Ersta Sköndal högskola finansierar en forskningstjänst under tre år.

Tjänsten innehas av Sophie Linghag, ekonomie doktor med inriktning på organisation, ledarskap och genus. Mellan 2015 och 2018 deltar hon aktivt i Vision 50/50-arbetet genom att utbilda Golfsverige, utveckla och driva pilotklubbsprocessen och kvalitetssäkra metodprogrammet. Samtidigt arbetar hon med en forskningsstudie om jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella verksamheter.

Börja förändra redan idag

Även om din klubb inte är med i programmet än kan ni påbörja er förändringsresa. Läs tipsen i de olika kategorierna nedan och börja spana på er verksamhet redan nu. Kontakta gärna din klubbrådgivare för att få stöd.

Handfasta tips:

 1. Bana och anläggning
 2. – Se till att det finns bra, fräscha och handikappanpassade toaletter på banan. Det gynnar alla som spelar. Ett tips är att det går att söka anläggningsbidrag från RF för hygienutrymmen.

  – Sträva efter jämställdhet och mångfald i klubbens banutvecklingsgrupp. När personer i olika åldrar, kön och handicapnivåer deltar kan ni hålla bättre och djupare diskussioner kring vem banan är till för.

  – Besiktiga banan utifrån olika spelarkategoriers slaglängd. Studera hur hinder är förlagda, standard på olika tee, eventuell ruff mellan tee och fairway, tvärgående vattenhinder som kräver en längre carry och utvärdera om det finns förbättringspotential i banans utformning. Ta gärna hjälp av en duktig banarkitekt.

  – Se över skötselstrategier och utrustning på banans olika tee och inför en gemensam kvalitetsstandard.

  – Inför hektometersystemet och marknadsför fördelarna med det. Att välja tee utifrån spelstandard och slaglängd snarare än utifrån kön ger ofta en bättre och roligare spelupplevelse och snabbare golfronder.

  – Se till så att restaurangen erbjuder en varierande meny med olika alternativ.

 3. Föreningsstruktur
 4. – Arbeta proaktivt och uttalat för att få en jämställd styrelse. Ha tydliga instruktioner till valberedningen för att rekrytera en bra mix av personer från bägge könen, samt gärna också olika åldrar, bakgrund och handicap.

  – Gå igenom klubbens styrdokument ur ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv. Det gäller vision, värdegrund, verksamhetsidé och verksamhetsplan.

  – Bilda en framtids- och/eller medlemskommitté vars ansvar är att skapa verksamhet och aktiviteter på golfklubben som riktar sig till olika målgrupper, önskemål och behov.

 5. Idrottsverksamhet
 6. – Se över innehållet i klubbens tävlings- och aktivitetsprogram utifrån vilka typer av golfspelare och medlemmar de attraherar. Om programmet sätts av duktiga golfare och som gillar att tävla finns risk att andra målgruppers önskemål och behov förbises.

  – Anordna kurser enligt konceptet ”Redo för golf” – en väg in i golfen med större fokus på den sociala aspekten. Konceptet passar både för att introducera nya golfare och för dem som redan fått handicap. Redo för golf bygger på ett nära samspel mellan golfklubben, tränaren och ideella mentorer. Läs mer här.

  – Skapa sociala spelkoncept för de som inte vill eller ännu inte känner sig redo att ställa upp i tävlingar. 18 hål eller kanske nio hål med efterföljande fika eller middag.

  – Låt två medlemmar – en man och en kvinna – vara med vid exempelvis första och sista tillfället på klubbens Grönt Kort-kurser. De kan berätta om klubben och eventuella fadderprogram och aktiviteter som kan passa nya golfare och få feedback från deltagarna om verksamheten och önskemål.

  – Anordna medlemsmöten där ni kan samla in åsikter, önskemål, förväntningar och feedback. För att locka deltagare, anordna mötet i samband med någon annan populär aktivitet, bjud in någon extern talare eller liknande.

 7. Kommunikation
 8. – Kika igenom era kommunikationskanaler och medlemskommunikation. Hur, och hur mycket syns män respektive kvinnor på hemsida, nyhetsbrev med mera? Räkna bilder och artiklar och om det är en stor snedfördelning – arbeta proaktivt för att båda könen ska finnas representerade. 

  – Uppmärksamma aktiva kvinnor och flickor i klubben proaktivt på olika sätt. Det skapar en känsla av inkludering – och kan peppa fler att hänga med.

  – Analysera svaren i era medlemsenkäter, prata med personer som är nya i golfen och kontakta avhoppare. Det kan ge bra insikter i vad klubben redan är bra på och vad ni behöver göra för att behålla och attrahera fler medlemmar och nå nya målgrupper.

  – Skicka individanpassade nyhetsbrev som matchar medlemmens behov med de aktiviteter som erbjuds, snarare än ett som är samma för alla. Ni kan till exempel dela upp utifrån kön, handicap, antal spelade ronder, deltagandegrad i olika aktiviteter och vilken typ av aktiviteter personen är med på.

  – Se till att er värdegrund och policy för bemötande efterföljs och blir levande genom att prata om den i olika mötessammanhang samt kommunicera den tydligt i sociala medier, hemsida och klubbhus.

  – Skapa rutiner för att alltid hälsa på varandra på klubben. Börja initiativet med anställda och förtroendevalda. Det smittar av sig på medlemmarna och skapar en mer inkluderande och välkomnande anläggning.

 9. Personalrutiner
 10. – Samla alla anställda på anläggningen en specifik tid, gärna varje dag. Det skapar en vi-känsla där alla jobbar tillsammans mot samma mål, oavsett om arbetsuppgifterna gäller administration, banskötsel eller idrott.

  – Presentera alla anställda på hemsidan på ett personligt och trevligt sätt. Det gör att medlemmar och gäster känner igen allt från banpersonal till restauranganställda och klubbchef.

  – Låt alla få komma till tals vid personalmöten och liknande. Ofta är det samma personer som tar plats och hörs mest. Genom att proaktivt fördela ordet jämt får alla möjlighet att göra sin röst hörd. Då kan nya och spännande idéer och insikter komma fram.

 • Ett långsiktigt förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Beslutades och initierades av Svenska Golfförbundets förbundsstyrelse 2013.

 • Ligger i linje med och bidrar till Golfsveriges vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. 

 • Omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – förbund, distrikt och golfklubbar. 

 • Tar utgångspunkt i forskning. Riksbankens Jubileumsfond och Ersta Sköndal Bräcke högskola har finansierat en forskningstjänst 2015–2018. Sophie Linghag, ekonomie doktor med inriktning på organisation, ledarskap och genus, har medverkat i och kvalitetssäkrat klubbutvecklingsprogrammet.

 • Mål till 2020:
  – 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  – 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  – Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  – En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Ladda ner faktabroschyren som beskriver arbetet med Vision 50/50. 

Vision 50/50 i sociala medier

Kontakt

Annica