Tillsammans med klubbrådgivare, bankonsulent, juniorutvecklare och GIT-support kan klubben få utbildning och stöd för att göra verksamheten ännu bättre.

Rådgivningen är indelad i fyra områden som tillsammans ger ett komplett stöd till klubb, bolag och distriktsförbund.

Klubbrådgivare 

Driver utvecklingsfrågor när det gäller klubbens ekonomi, verksamhet, ledarskap, jämställdhet och anläggningsfrågor.

Läs mer om klubbrådgivning

Juniorutvecklare

Ansvarar för utvecklingsfrågor kring barn- och ungdomsverksamhet enligt Idrottslyftet och i nära samarbete med golfdistriktsförbundet.

Läs mer om juniorutveckling

Bankonsulenter 

Ger rådgivning i banskötsel som beaktar spelutveckling, varierade anläggningsresurser, regelverk för användning av pesticider och vatten samt initiativ inom Golfnyttan i samhället.

Läs mer om banskötsel

GIT-supporten

Stöttar och utbildar klubben i Golfens IT-system och säkerställer att ledning och administrativ personal har kunskap i och drar nytta av de funktioner som finns i systemet.

Till GIT-supporten

Därför finns rådgivningsverksamheten

Med rådgivning, support och utbildning försöker Svenska Golfförbundet uppnå målet att verka för en välmående golfanläggning, avseende attraktiv verksamhet och ekonomi i balans, för medlemmar, gäster och medarbetare. 

Det centrala målet är att golfverksamheten i Sverige ska utvecklas framåt. Bra verksamhet ska bli ännu bättre. Fler människor ska lockas till golfen och fler ska stanna kvar under en längre tid än vad som är fallet med dagens stora omsättning. För att klara utmaningen behöver hårt ansträngda klubbledningar i såväl stora som små klubbar och golfbolag anpassat stöd i vardagen.