Den här sidan vänder sig till dig som jobbar på golfklubb eller på något sätt har en funktionärsroll på din klubb. Sidan vänder sig inte till dig som är spelare och medlem och söker information om tjänsten Min Golf.

Programvara

  1. Golfens IT-system
  2. Installationen av nya GIT kräver också att din dator är ordentligt uppdaterad med Windows Update. 

   Så uppdateras Golfens IT-system


   När en ny uppdatering av GIT är satt i drift behöver programvaran på klubben uppdateras så att den är av samma version som centralt. När du startar GIT första gången efter uppdateringen, blir du ombedd att uppdatera. Det gör du enkelt genom att godkänna uppdateringen och resten sker automatisk, bara att vänta några minuter.

   Väljer du att inte uppdatera när denna fråga kommer upp kan du inte köra GIT då din version måste vara samma som centralt.

   Nyinstallation av GIT


   När GIT inte finns installerat sedan tidigare på en dator klickar du på länken nedan för att installera det. Länken startar installationen automatiskt, du behöver bara godkänna att den ska köras. Det finns inte någon installationsfil att ladda ner utan GIT installeras direkt från de centrala servrarna till din dator.

   Klicka här för att starta nyinstallation av GIT...

  3. TV visning
  4. TV-visningen kan klubben använda för att visa upp bokningsläge och tävlingar på en TV-skärm i t ex klubbhuset.

   TV-visningen är from säsongen 2012 ny och kallas GIT TV-visning. Tjänsten ingår i GIT-avgiften och startas första gången från GIT under menyvalet tjänster.

   Handledning för hur du hanterar TV-visningen hittar du här...

  5. Golfterminalen
  6. Golfterminalen är en självbetjäningstjänst som finns ute på många golfklubbar runt om i landet.

   Oftast består den av en specialbyggd terminal med pekskärm där den enskilde golfaren kan hantera sin handicap och sitt tävlande. Nivå 2 av golfterminalen kan också hantera komplett incheckning med ankomstbekräftelse, kortbetalning och utskrivet scorekort.

   Evry i Halmstad äger, förvaltar och sköter all support på Golfterminalen (också känd som självbetjäningsterminalen).

    

   För mer information
   http://www.evryonehalmstad.se/golfterminalen

    

   För support
   http://www.evryonehalmstad.se/support

    

   För er som kört Nivå 1 Bas (blå bakgrund) så är den versionen tagen ur drift. Vi hänvisar till EVRY's Golfterminal.

  7. On Tag - utskrift av scorekort
  8. OnTag är en produkt kopplat mot Golfens IT-sytem som skriver ut färdiga scorekort med klubbens bana på. Tjänsten fungerar både till sällskapsspel och tävlingar.

   OnTag är en tilläggsprodukt som levereras av EVRY och är kopplad mot tidbokningen i Golfens IT-system. Det är också EVRY som ger support på denna tjänst, alltså inte GIT-supporten.

   https://www.evry.se/one/it-tjanster/branscher/tjanstesektorn1/golf/ontag/

    För support
   http://support.halmstad.evry.com/se/golf/ontag

Vanliga frågor

  1. Vem kan använda Golfens IT-system?
  2. Golfens IT-system är ett verktyg i vilket golfklubben hanterar sin administration. För att få tillgång till verktyget behöver klubben du ska jobba med ge dig en inloggning.

  3. Måste en golfklubb använda Golfens IT-system?
  4. En golfklubb som är medlem i Svenska Golfförbundet måste föra sitt medlemsregister i Golfens IT-system då detta ligger till grund för debitering och medlemsstatistik.

  1. Kommunikation / Internet
  2. Du behöver ha en Internet-förbindelse på minst 6 M/bit i båda riktningar för att Golfens IT-system ska fungera.

  3. Windows eller Mac (OS X)
  4. Golfens IT-system fungerar bara i Windows och inte på Mac i OS X. Du kan däremot köra nya GIT Tävling och Min Golf på både Windows- och Mac-dator.

   Windows måste vara av version Windows 7 eller senare för att du ska kunna få support.

  5. Hårdvara
  6. Processor: >2.8 GHz
   Minne: >= 2 GB
   Hårddisk: >= 80 GB
   Skärm: Minst 17" 1024x768

Kassaleverantörer

  1. Boxnet
  2. Boxnet Butiksdatasystem är ett internetbaserat kassasystem med integration mot GIT.
   Alla dina bokade tider laddas in i ditt kassafönster. Välj vilka tider du ska ta betalt för och lägg på valfria artiklar i kassan.

   När väl köpet är avslutat rapporterar kassan tillbaka till GIT de tider som är betalda.

   Boxnet går att köra på vilken PC du vill så länge du har anslutning till Internet.
   Boxnet har stöd för beloppskopplade (kassakopplade) betalkortsterminaler från Babs Paylink.

   Tjänsten är ett abonnemang som löper per månad. Du väljer själv vilken funktionalitet du vill ha och vi syr ihop en lösning för din klubb.
   Support ingår alltid i månadskostnaden.

   För klubbar som arbetar med Fortnox har vi byggt en helautomatiserad lösning för överföring av kassarapporter, bokföringsordrar samt fakturaunderlag.

   Kontakta oss för en demo!
   info@boxnet.se
   www.boxnet.se/golf

  3. EasyPos Club
  4. Ett modernt etablerat kassasystem anpassat för golfklubbar.
   • Integration mot GIT
   • Ingen bindningstid
   • 70% rabatt under lågsäsong
   • Fungerar i befintlig hårdvara med internetanslutning
   • Spårbar försäljning på individnivå
   • Skattekontroll ingår i systemet
   • Koppling mot Fortnox och Visma Administration
   • Integrerade (kassakopplade) kortterminaler
   • Telefonsupport ingår
  5. Oscar
  6. Oscar är ett kassasystem som är integrerat med GIT. Support och inköp av Kassasystemet Oscar utförs fr.o.m 2015 av Micros.

   Kontakta Micros via mailadressen: info@micros.com

  7. XPOS
  8. XPOS Golfsystem

   Enkelt system med mångårig erfarenhet av Golf, ca 1000 installationer från Australien i söder till nord Norge. Support med många års erfarenhet. Välj om du vill hyra eller köpa ditt system.

   XPOS finns i två olika varianter Pro och Reception, båda varianter fungerar med GIT, nya GIT-tävling samt On-tag. Du tar med enkelhet emot dina gäster, tar betalt, samt skriver ut scorekort, allt detta från kassafönstret. Du spar helt enkelt en massa ”klick”. Båda varianter har integrerad kortbetalning via Babs Paylink. Båda varianter är även integrerade med de flesta ekonomisystem via XACT.

   XPOS Golf system

   Enkelt system med mångårig erfarenhet av Golfbranschen, ca 1000 installationer från Australien till Tromsö i Norge. Support med många års erfarenhet. Välj om du vill hyra eller köpa din licens.
   XPOS finns i två olika varianter Pro och Reception, båda varianter fungerar med GIT, GIT-tävling samt On-tag. Du tar med enkelhet emot dina gäster, tar betalt, samt skriver ut scorekort, allt detta från kassafönstret. Du spar helt enkelt en massa ”klick”. Båda varianter har integrerad kortbetalning via Babs Paylink.
   XPOS Pro vänder sig till Klubbar med shop som har höga krav på lagerhantering samt statistik, du kan med enkelhet ladda ner produkterna från Europas största leverantörer direkt till programmet via modulen Xcodes.
   XPOS Reception vänder sig till klubbar utan shop eller mindre shop. Vi har tagit allt det bästa från Pro varianten och fört över till vår receptions variant.
   http://www.crossovertec.co.uk/
   Support och försäljning sköts av IT-Teknikernas hus i Sverige AB
   Ring:
   support: 054-771 64 00
   sälj: 054-771 64 03
   epost: support@itth.se

  9. Sharp
  10. Sharp har med över 30 års erfarenhet inom kassasystem utvecklat funktioner för en mängd olika branscher. Allt för användarnas vardag skall förenklas och effektiviseras.

   Nu har en integration skapats mot GIT. Med denna koppling ger det golfklubbarna en smidig hantering av besökarnas bokade tider och betalningar. Moment som tidigare hanterades i separata system, kan nu administreras direkt i Sharps anpassade kassasystem för golfklubbar. 

   GIT koppling i kombination med en specialanpassad mjukvara, gör att användare av Sharp får ett unikt kassasystem anpassat för golfklubbar som ger tillgång till värdefull statistik för att utveckla verksamheten. Det passar den dagliga driften både vad det gäller shop, restaurang och reception.
    

   Integration mot betalningslösningar och ekonomisystem är för Sharp en självklarhet. Ett axplock av övriga funktioner är tex. SMS/epost utskick, kundklubbshantering, lager, leverantörsbeställningar, dagsrapporter på email/sms och molntjänster i form av Sharp Web Office och mycket mera.

   Support kl. 8.00-22.00 samtliga 365 dagar om året ingår alltid ifrån Sharp dessutom. Supporten erbjuder direkt hjälp genom att fjärransluta sig till kassasystemet och kan på så sätt avhjälpa eventuella problem direkt eller så hanteras ärendet via telefon. Sharp har ett rikstäckande nätverk av dedikerade Sharp partners som erbjuder personlig rådgivning och stark lokal närvaro.
    

   This is Why Sharp är det naturliga valet för de som söker ett system som är anpassat för verksamheten idag, men som även är redo för framtiden med hjälp av molntjänster, integration mot webshop mm. Nyfiken på hur Sharp kan hjälpa dig i din vardag? Vänligen kontakta oss för mer information via info.se@sharp.eu  alternativt 08–634 36 00

    

    

    

Trend över volymen bokningstransaktioner i GIT

Grafen visar volymen bokningstransaktioner i Golfens IT-system (GIT) varje år sedan 2008 för perioden januari - juli. Grafen visar alltså inte helårssiffror.

Golfens IT-system (GIT) hanterar administration, tidbokning och verksamhetsuppföljning för klubben och är ett av Sveriges största bokningssystem sett till antalet bokningar per år. I systemet finns också Min Golf, tjänsten för golfspelarna för att boka starttider, sköta handicap, anmäla sig till tävlingar och hantera sina uppgifter.

Sätt att boka 2016

Diagrammet visar fördelningen av bokningstransaktioner gjorda under perioden januari - juli 2016.

Personuppgiftsbehandlingen i Golfens IT-system

All behandling av personuppgifter i Golfens IT-system (GIT) ska alltid följa bestämmelserna i Personuppgiftslagen och det regelverk som beslöts på Förbundsmötet 2007.

Mer om GIT och databehandlingarna

Från och med 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning, GDPR, i hela Europa. GDPR ersätter i Sverige PUL och på förbundsmötet 2018 fastställdes de nya bestämmelserna för hur vi får hantera data i GIT. En helt ny sida som svarar på de flesta av era frågor som rör GDPR kommer inom kort här på golf.se. 

Nya GIT-bestämmelserna från 2018-05-22

Frågor om databehandlingarna i GIT kan ställas till

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Chef klubb- och anläggningsutveckling. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59
Porträttbild på Eva Bergström.

Har du förslag på nya funktioner?

Alla ärenden registreras i den ordning de kommer in. När vi väljer vad som ska utvecklas resonerar vi kring varje ärende för att säkra att vi får mest nytta för de resurser utvecklingen kräver, för så många klubbar som möjligt.

I vissa fall startar vi förstudie för att få bättre beslutsunderlag i andra fall gör vi en workshopdag. 

När kravarbetet startar så tar vi ofta hjälp av  förslagsställaren, likaså flera klubbrepresentanter samt personer inom SGF och distrikt.  Därefter planeras ärendet in i en GIT-release och utvecklas eller blir kvar som önskemål. 

Lägga förslag på nya funktioner